15.08.2018
Ing. Štěpánka Koutecká

Doporučení orgánu státní správy lesů ke zvýšené opatrnosti v lesích z důvodu rizika vzniku požárů

 

 

Extrémně vysoké teploty a dlouho trvající absence vydatnějších srážek způsobily drastické prosychání krajiny. Lesní půdy jsou často absolutně vyschlé až do hloubky několika desítek centimetrů, s čímž je spojeno i zvýšené riziko vzniku požárů.

Kouření a rozdělávání ohně v lese, nebo do 50 m od lesa, jsou činnosti v lese zakázané, za které je možno uložit pokutu až do 100 000 Kč. Zakládání ohnišť a manipulaci s otevřeným ohněm (opékání, grilování, aj.) však v tomto období nedoporučujeme ani ve větší než 50m vzdálenosti od lesa.

Při pohybu v lese a jeho blízkosti je nutno si počínat se zvýšenou opatrností, v optimálním případě do lesa vůbec nevstupovat.

 

Nastavení cookies