19.02.2018
Karel Horník

Výskyt ptačí chřipky v Evropě

Informace Státní veterinární správy k aktuální nákazové situaci týkající se výskytu ptačí chřipky v Evropě.

 

Jistě máme ještě v paměti situaci z přelomu roku 2016/2017, kdy Evropu, ale i některé části České republiky zasáhly problémy s výskytem ptačí chřipky u volně žijícího ptactva a následně i v některých velkochovech a domácích chovech drůbeže a s tím spojená opatření, která byla státními orgány přijímána k řešení tohoto problému.

Státní veterinární správa aktuální situaci v okolních zemích a na území ČR systematicky sleduje a vyhodnocuje. Od začátku roku 2018 se v chovech drůbeže na území Evropy žádné ohnisko ptačí chřipky neobjevilo, což však neznamená, že nebezpečí zavlečení nákazy neexistuje. Byly hlášeny případy výskytu vysoce i nízce patodgenní ptačí chřipky u volně žijícího ptactva a to na území Irska, Spojeného království a Německa.

V souvislosti s výše uvedeným je tedy nutno si uvědomit, že existuje zvýšené riziko zavlečení nákazy ptačí chřipky do chovů drůbeže. Je proto důležité dbát důsledně na prevenci, tzn. zabezpečit kontrolu, sledování zdravotního stavu drůbeže a dodržování základních zásad biologické bezpečnosti a prevence v chovech.

Dovolíme, si tedy připomenou alespoň některé základní zásady prevence:

  1. omezení výběhů (zastřešení, zasíťování oken, větracích otvorů…)
  2. ochrana vody a krmiva před kontaminací trusem divokých ptáků
  3. udržování pořádku a pravidelná dezinfekce chovných prostorů
  4. zamezení vstupu nepovolaných osob
  5. sledování stavu chovů (přírůstky, úbytky, zvýšená úmrtnost, zdravotní stav…..)

Nezapomínejte, že chovatel má povinnost hlásit veterinární správě příznaky, které by mohly svědčit o onemocnění ptáků. Čím dříve je ohnisko výskytu nákazy odhaleno, tím efektivněji je možno nákazu likvidovat a zamezit jejímu šíření.

Aktuální nákazovou situaci v Evropě i v ČR a letáky pro veřejnost a chovatele je možné nalézt na www stránkách Státní veterinární správy.

 

Nastavení cookies