12.01.2017
Karel Horník

Přírodní vodní plochy a led = zábava, ale i nebezpečí

 

Přírodní vodní plochy a led = zábava, ale i nebezpečí


Konečně nám v lednu začala ta pravá, nejenom bílá zima. Mrazivé počasí láká mnoho lidí na zamrzlé přírodní vodní plochy. Bruslaře, lyžaře, ale i například rodiny s dětmi, v některých případech i s kočárky, lákají tyto přírodní plochy ke sportu nebo jen tak k procházce. Sport a pohyb na čerstvém vzduchu je jistě užitečný a zdravý, ALE často se zapomíná nebo se hrubě podceňují bezpečnostní rizika, která led na vodních plochách představuje.


Preventivní kontrola tloušťky ledu se v Liberci a jeho okolí neprovádí. K dispozici tedy nejsou žádné relevantní a aktuální informace o tloušťce ledu na dané lokalitě. V případě, že se jedná o vodní dílo kde je přítomen hrázný, je možno informaci o tloušťce ledu získat od něho (hrázný provádí kontrolní měření 1x týdně).


Protože každoročně dochází k mnoha případům propadnutí ledem, s mnohdy fatálními následky, zopakujme si základní preventivní zásady, kterými bychom se měli řídit, pokud se budeme přeci jenom pohybovat po zamrzlé ledové ploše. Podcenění nebezpečí a rizik spojených s pohybem po zamrzlých vodních plochách končí v lepším případě nebezpečným a složitým zásahem při záchraně dotyčného, v tom horším smrtí utonutím nebo z podchlazení. 

 

Na co tedy myslet a co dodržovat:

 1. V žádném případě se nedoporučuje vstup na led o tloušťce menší než 16 cm a v místech, kde není možnost případné pomoci při propadnutí!
 2. Pokud se rozhodnete přecházet zamrzlou vodní plochu, je nutné dbát co nejvyšší opatrnosti - možnost prasknutí ledu je vysoká, zejména u ploch s přírodním přítokem a odtokem, v místech vyústění kanalizace kde jsou vyšší teploty vody, dále i v místech, kde je led znečištěn, např. jsou do ledu zamrzlé předměty (kameny, větve apod.).
 3. Nikdy nevstupujte na ledovou plochu pokud je patrné její porušení, nebo je propadlá z důvodu odpouštění vodního díla. Z důvodu kolísání výšky hladiny je možné vytvoření několika vrstev ledových ploch a dutin mezi jednotlivými vrstvami (hrozí nebezpečí propadu mezi jednotlivé vrstvy ledu).
 4. Po ledové ploše se nikdy nepohybujeme ve skupinách, může dojít k lokálnímu přetížení ledu a k jeho náhlému prasknutí (toto nebezpečí hrozí i u relativně silného ledu např. z důvodu jeho skrytého poškození).

 5. Při pohybu po zamrzlé vodní ploše se doporučuje mezi jednotlivými osobami udržovat vzdálenost cca 5m a být navzájem spojeni pomocí lana, obdobně jako při zimní vysokohorské turistice.
 6. Zatížení ledu je vhodné rozložit na co největší plochu, proto při pohybu po ledové ploše využíváme pomůcky zvyšující rozložení váhy na plochu (lyže, sněžnice, sáně, dětské boby, prkna, desky apod.).
 7. Doporučuje se být vybaven osobními záchrannými pomůckami, například tzv. Ice Picks (ledové bodce). Jedná se o krátké kovové hroty s rukojetí, které dnes již běžně můžeme zakoupit (lze též snadno vyrobit svépomocí, např. ze starých šroubováků). Umísťujeme je na šňůrku okolo krku, tak aby byly lehce dostupné (uchopitelné). Tato pomůcka nám umožní v mnoha případech takzvané samovyproštění.
 8. Při plánované činnosti na zamrzlé vodní ploše využijte vhodné oblečení. Nejlépe oblečení z umělých vláken (tzv. funkční prádlo, polyester, polyamid apod.) - při propadnutí do vody nedochází k extrémnímu nasáknutí oděvu. Oblékněte se teple, ale střídmě.
 9. Pokud přeci jenom dojde k propadnutí, snažte se zachovat klid. Na sebezáchranu máte pouze omezený čas - několik minut. V případě, že okraj ledu je dostatečně silný, snažte se dostat co největší plochu vrchní části těla na led a potom se tzv. válením sudů odkulit dostatečně daleko od místa propadu. Ke břehu se vracejte vždy stejnou cestou (pokud vás led unesl při cestě tam, unese Vás i zpět). Pokud se led dále láme, snažte se tzv. prolámat co nejkratší cestou ke břehu nebo místu s dostatečnou tloušťkou ledu k samovyproštění nebo přiblížení zachránce. V ledové vodě dochází k velmi rychlé ztrátě tělesného tepla, což znamená, že po velmi krátké době nebudete již schopni např. uchopit záchranné lano ani komunikovat.

 10. Při samotné záchraně tonoucích osob z ledové vody - po propadnutí - vždy nejdříve uvědomte složky IZS (Integrovaný záchranný systém) nejlilustrační fotoépe na lince 112 (jednotné evropské číslo tísňového volání), případně 150 (Hasičský záchranný sbor), 155 (Zdravotnická záchranná služba), 158 (Policie České republiky). K okraji propadlého ledu se přibližujte s maximálním ohledem na svoji vlastní bezpečnost a s využitím co největší plochy (plazením, s použitím žebříků, desek, klád nebo plavidel) Při záchraně buďte vždy jištěni ze břehu (např. upoutáním na laně). Pokud není možno zachránce zajistit nebo je přiblížení k zachraňovanému příliš nebezpečné, vyčkejte příjezdu záchranných složek a pokuste se pouze zachraňovanému předat prostředek, který zabezpečí jeho setrvání na hladině (podmínkou je, že zachraňovaná osoba je ve stavu, kdy je schopna komunikovat a spolupracovat). Po vytažení tonoucího z vody, zajistěte jeho základní životní funkce, případně zahajte resuscitaci. Pokud je to možné přemístěte ho do tepla, zbavte jej mokrého oděvu a zabalte do suchého. Vyčkejte příjezdu záchranných složek.

  ilustrační foto

Pohyb po zamrzlé hladině jakéhokoliv vodního díla vyžaduje respekt a dodržování alespoň základních pravidel bezpečnosti. Pokud tato pravidla budeme dodržovat, užijeme si krásné chvíle bez toho, aby se z nás stali nedobrovolní otužilci a z ostatních zachránci. Mějte neustále na paměti, že záchrana na ledu je natolik specifická činnost, že zde více než kde jinde platí - i díky malé chybě se velmi rychle ze zachránce může stát zachraňovaný!

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.