Žádost o náhradu škody

Postup při žádosti o náhradu škody

Agendu pojistných událostí na oddělení technické správy odboru správy veřejného majetku vyřizují správci komunikací:

Petra Malá - tel. 485 243 871

Bc. Denisa Černá - tel. 485 243 442

Ing. Karel Havlišta - tel. 485 243 871

 

V případě poškození zdraví (v souvislosti se změnou občanského zákona se při úrazech, ke kterým došlo po datu 1.1.2014, nevyplňuje ,,posudek o bolestném,,) je třeba donést:

 • vyplněný formulář statutárního města Liberec o náhradu škody (lze jej vyplnit na oddělení technické správy odboru správy veřejného majetku)
 • kopii OP
 • kopie všech lékařských zpráv k danému úrazu
 • situační zákres (lze jej připravit s příslušným referentem)
 • vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů - pro pojišťovnu
 • vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů - pro statutární město Liberec
 • podnikatelé a právnické osoby - vyplněné oznámení o škodné události

Na základě žádosti bude provedeno místní šetření příslušným správcem, popř. zjištění provádění zimní údržby, na základě kterého odbor správy veřejného majetku napíše stanovisko k předmětné pojistné události. Spis je pak předán prostřednictvím firmy Renomia a.s. k vyřízení České pojišťovně.

 

V případě poškození vozu je třeba donést:

 • vyplněný formulář statutárního města Liberec o náhradu škody (lze jej vyplnit na oddělení technické správy odboru správy veřejného majetku)
 • kopii OP
 • kopii ŘP
 • kopii velkého technického průkazu
 • fotodokumentaci poškození a poškozených dílů
 • fakturu za opravu poškození nebo přibližnou cenovou kalkulaci škody (např. cenovou nabídku opravy, v případě opravy svépomocí účty od materiálu atd.)
 • situační zákres (lze jej připravit s příslušným referentem)
 • potvrzení o dopravní nehodě (v případě, že nehodu šetřila Policie ČR)
 • vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů - pro pojišťovnu
 • vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů - pro statutární město Liberec
 • podnikatelé a právnické osoby - vyplněné oznámení o škodné události

Na základě žádosti bude provedeno místní šetření příslušným správcem, na základě kterého odbor správy veřejného majetku napíše stanovisko. Spis je pak předán prostřednictvím firmy Renomia a.s. k vyřízení České pojišťovně.

 

V případě poškození majetku je třeba donést:

 • vyplněný formulář  statutárního města Liberec o náhradu škody (lze jej vyplnit na oddělení technické správy odboru správy veřejného majetku)
 • kopii OP
 • fotodokumentaci poškození
 • fakturu za opravu poškození nebo přibližnou cenovou kalkulaci škody (např. cenovou nabídku opravy, v případě opravy svépomocí účty od materiálu atd.)
 • doklad o nabytí předmětné věci,
 • situační zákres (lze jej připravit s příslušným referentem)
 • vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů - pro pojišťovnu
 • vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů - pro statutární město Liberec
 • podnikatelé a právnické osoby - vyplněné oznámení o škodné události

Na základě žádosti bude provedeno místní šetření příslušným správcem, na základě kterého odbor správy veřejného majetku napíše stanovisko. Spis je pak předán prostřednictvím firmy Renomia a.s. k vyřízení České pojišťovně.

 

Nastavení cookies