07.10.2020
Olga Crháková

Ukončení 1. etapy kácení dřevin v Rekreačním a sportovním areálu Vesec

1. etapa kácení poškozených dřevin v Rekreačním a sportovním areálu byla dokončena.

Odbor správy veřejného majetku dokončil 1. etapu kácení povolených dřevin v Rekreačním a sportovním areálu Vesec. Ve dne 17. a 18. 9. 2020 bylo pokáceno celkem 13ks dřevin - 11ks javoru, 1ks třešně, 1ks dubu. Všechny uvedené dřeviny měly sníženou či zbytkovou fyziologickou vitalitu. Biomechanická vitalita stromů byla vzhledem k souběhu defektů (tlakové větvení, rozsáhlé praskliny, dutiny, pokročilá hniloba, vyvětvení, parazitické dřevokazné houby) výrazně narušena a nebylo tak možno žádným způsobem tyto dřeviny ošetřit tak, aby mohly dále plnohodnotně žít. Provozní bezpečnost povolených dřevin byla silně snížená, u některých stromů až kritická a vzhledem k frekventovanosti komunikace ul. Dlouhá a velkému množství pohybujících se návštěvníků, zejména dětí, bylo nutno předmětné dřeviny pokácet v nejkratším možném termínu. V následujících dnech bude provedeno odborem správy veřejného majetku odfrézování pařezů a vytyčení míst pro novou náhradní výsadbu. Za pokácené dřeviny odbor správy veřejného majetku vysadí 20ks kultivaru javoru vhodného do alejových výsadeb v termínu do konce listopadu 2021.

foto poškozených dřevin:

 

 

 

 

 

Nastavení cookies