10.11.2020
Olga Crháková

Porušování Řádu veřejného pohřebiště ze strany nájemců hrobových zařízení

Na hřbitovech dochází v mnoha případech k porušování Řádu veřejného pohřebiště.

Vzhledem k tomu, že dlouhodobě dochází k rozsáhlému znečišťování pohřebišť a k porušování Řádu veřejného pohřebiště v souvislosti s čl. 4 Řádu veřejného pohřebiště, kdy nájemci hrobových míst znehodnocují pietní místa tím, že odkládají různé předměty za hrobová zařízení, vysazují neoprávněně zeleň a obsypávají hrobová zařízení ozdobnou drtí, byl odbor správy veřejného majetku statutárního města Liberec –  jako provozovatel a správce pohřebišť ve vlastnictví města Liberec - nucen přistoupit k radikálnímu řešení a začal odstraňovat veškeré předměty, nacházející se mimo hrobová zařízení, a prořezávat neoprávněně vysazenou zeleň, kterou pak nájemci dále neudržují.

Apelujeme proto na nájemce hrobových míst, aby dodržovali Řád veřejného pohřebiště, neboť tak dehonestují pietní místa, ze kterých se pak stává skládka komunálního odpadu.

Nastavení cookies