31.03.2021
neschvalovalo se

Hřbitov v Machníně má nové stromy

Na hřbitově v Machníně byly vysazeny nové okrasné dřeviny.

Na konci roku 2020 provedl odbor správy veřejného majetku kácení 2ks dřevin na hřbitově v Machníně, které rostly v těsné blízkosti centrálního kříže. Jednalo se o 2ks javorů, do kterých zatékalo a byly již v pokročilé fázi hniloby a ohrožovaly tak nejen svým stavem centrální kříž ale zejména návštěvníky hřbitovů. Odbor životního prostředí uložil jako kompenzaci za pokácené dřeviny povinnost náhradní výsadby do konce listopadu 2021. Odbor správy veřejného majetku v souladu s doporučením zvolil listnaté stromy a vysadil na konci března 2021 místo pokácených javorů 2ks okrasných višní, které tak osvěží vzhled hřbitova v Machníně. 

Foto dožilých javorů před kácením:

Nově vysazené okrasné višně:

 

Nastavení cookies