13.09.2021
Olga Crháková

Parkování elektromobilů

Parkování elektromobilů na placeném stání

Ekologicky šetrná vozidla (elektromobily) mohou bezplatně parkovat na zónách placeného stání v režimu návštěvnickém (parkovací automaty).

 

Parkování elektromobilů na rezidentsko-abonentních parkovacích stáních (modré zóny)

Vydání parkovací karty i na rezidentsko-abonentních parkovacích stáních (modré zóny) a to pouze v časech 08.00 - 16.00 hodin. Ekologicky šetrná vozidla - elektromobily mají povinnost mít pořízenou speciální registrační značku EL. O tu lze od 1. dubna2019 zažádat na jakémkoliv pracovišti registru vozidel. Vydání značky je zdarma, lhůta je 15 dní od podání žádosti. Pro elektromobily a vozy s vodíkovým pohonem je tato registrační značka samozřejmostí, hybridy musí mít tabulkovou hodnotu emisí CO2 nanejvýš 50 gramů na kilometr.

 

Nastavení cookies