29.07.2016

Podnikatelé mají nové povinnosti vůči správci daně

Od 1. 1. 2016 došlo k dalšímu zúžení okruhu subjektů, které mohou využít služby obecního živnostenské úřadu jako centrálního registračního místa („CRM“) a učinit zde podání přihlášky k registraci nebo oznámení určené správci daně.

 

Již od loňského roku platí, že má-li subjekt (podnikatel) zpřístupněnou datovou schránku, je povinen učinit podání přihlášky k registraci či oznámení o změně registračních údajů pouze elektronicky a nelze tedy ve vztahu k finančnímu úřadu využít služby CRM.


Od 1. 1. 2016 se tato povinnost, tzn. činit podání vůči správci daně v elektronické podobě, vztahuje na všechny plátce DPH (tj. i podnikatele podnikající v režimu živnostenského zákona, pokud jsou v postavení plátců DPH).


Bude-li podání vůči správci daně, které mělo být učiněno elektronickou cestou na adresu správce daně, učiněno prostřednictvím CRM a bude-li jinak považováno za bezvadné, uloží správce daně podnikateli pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za nedodržení formy podání

Nastavení cookies