01.04.2021
Veronika Hiršalová

Vydávání osobních dokladů ve zkrácených lhůtách na Ministerstvu vnitra ČR

V případě vydávání občanského průkazu nebo cestovního pasu ve zkrácené lhůtě (v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů) je vydávajícím orgánem rovněž Ministerstvo vnitra. Žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě lze podat u Ministerstva vnitra nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22.

Upozorňujeme, že občanský průkaz vydávaný do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra.

Úřední hodiny na pracovišti Ministerstva vnitra — Na Pankráci 1623/72, Praha 4, kde se pořizují osobní doklady ve zkrácených lhůtách, jsou zvěřejněny webových stránkách MV ČR, včetně rezervačního systému a dalších informací.

Nastavení cookies