Oddělení správních činností

Veronika Hiršalová

vedoucí oddělení správních činností
Tel.: 48 524 3713
Budova: nám. Dr. E. Beneše 183/22
Č. dveří: 2.13

Oddělení správních činností

Sídlo: Nový magistrát
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 48 524 3713

 

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bezděkovská Ludmila, DiS. referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3735
Černý Viktor referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.103 48 524 3712
Ešpandrová Marcela referent oddělení správních činností agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.02 48 524 3729
Hlubučková Alena referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.103 48 524 3717
Kellnerová Lenka referent oddělení správních činností agenda evidence obyvatel, ohlašovna nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3730
Křížová Blanka referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.103 48 524 3717
Mičánová Markéta referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3728
Neumannová Simona referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3736
Bc. Schmidová Alena referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3728
Slavíková Iveta referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3714
Bc. Slípka Jan referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.103 48 524 3712
Stehlíková Regina referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.103 48 524 3717
Šípková Jana referent oddělení správních činností agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky, agenda ztrát a nálezů nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.01 48 524 3741
Tippelt Michael referent oddělení správních činností agenda evidence obyvatel, ohlašovna nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3730
Virágová Věra referent oddělení správních činností agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.03 48 524 3889
Žáková Jana referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3718

 

Agenda dokladů a evidence obyvatel se řídí:

Zákony

č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění
č. 111/2009, Sb., o základních registrech, v platném znění
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláškami

č.281/2021 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, v platném znění
č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracování biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, v platném znění
č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, v platném znění

 

Agenda Czech POINT se řídí zákony:

č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých souvisejících zákonů, v  platném znění
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, v platném znění
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
č. 500/2004 Sb., správní řád,  v platném znění
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (zákon o silničním provozu)
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

č. 499/2004 Sb., o archivnictví  a spisové službě a o změně dalších zákonů, v platném znění

č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění

č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, v  platném znění (zákon o rybářství)

č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění

Hlavní činnosti oddělení

Agenda občanských průkazů

 • přijímá žádosti o vydání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji, s kontaktním elektronickým čipem a s elektronickým čipem s biometrickými údaji
 • předává vyhotovené občanské průkazy
 • vydává občanské průkazy bez strojově čitelných údajů a biometrických údajů se zkrácenou dobou platnosti (z důvodů nabytí státního občanství)
 • vyřizuje žádosti o občanské průkazy pro imobilní občany
 • poskytuje občanům údaje z informačního systému evidence občanských průkazů k jejich osobě
 • přijímá oznámení o ztrátě, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
 • vybírá správní poplatky za některé výše uvedené činnosti - podanou žádost nelze vzít zpět ani měnit lhůtu v průběhu vyhotovení dokladu
   

   

  Občanské průkazy

  Dospělý (15+)

  Dítě (0 – 15)

  OP do 24 hodin (SUPERBLESK)

  1000,-

  500,-

  OP do 5 pracovních dnů (BLESK)

  500,-

  300,-

  dočasný OP po nabytí SO

  200,-

  100,-

  OP pro osobu mladší 15 let

   

  100,-

  OP pro osobu starší 15 let bez TP v ČR

  200,-

   

  OP na vlastní žádost

  200,-

   

  OP po ztrátě, odcizení, poškození, zničení, zneužití dat v IC

  200,-

   

  převzetí OP u OÚORP, který osoba uvedla v žádosti

  100,-

  100,-

   

Agenda cestovních dokladů

 • přijímá žádosti o vydání cestovních pasů s biometrickými údaji
 • předává vyhotovené cestovní pasy s biometrickými údaji
 • přijímá oznámení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení cestovního dokladu
 • poskytuje občanům údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů k jejich osobě
 • vybírá správní poplatky za některé výše uvedené činnosti - podanou žádost nelze vzít zpět ani měnit lhůtu v průběhu vyhotovení dokladu

   

Agenda evidence obyvatel

 • vede evidenci obyvatel u občanů s trvalým pobytem na území města Liberec (vyjma MO Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou)
 • přihlašuje občany k trvalému pobytu, popř. ukončuje jejich trvalý pobyt na území ČR
 • ruší údaj o místu trvalého pobytu občanů ve správním řízení (vyřizují specialisté odboru SP: Bc. Ondřej Korba, Bc. Krista Mudrá)
 • provádí aktualizaci, kontrolu a zjišťuje správnost údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
 • zajišťuje opravy údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
 • poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel k osobě žadatele, popř. k osobě blízké a vlastníkovi objektu
 • přijímá žádosti o zprostředkování kontaktu
 • přijímá žádosti o zavedení tzv. doručovací adresy v informačním systému evidence obyvatel
 • potvrzuje údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel pro použití v cizině (tzv. potvrzení o žití)
 • oznamuje vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby
 • vybírá správní poplatky za některé výše uvedené činnosti

   

Agenda Czech POINT

 • provádí ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou
 • poskytuje ověřené výpisy z informačního systému Czech POINT, tj. vydává výpisy z trestního rejstříku, obchodního a živnostenského rejstříku (pouze z veřejné části) a z katastru nemovitostí, dále výpis bodového hodnocení, výpis z insolvenčního rejstříku  a výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Také vydává oprávnění k přístupu do MA ISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství).
 • na žádost zřizuje datové schránky, vydává nové přístupové údaje do datových schránek
 • provádí konverzi dokumentů (dokument uložený v datovém úložišti nebo CD zkonvertuje do listinné podoby nebo naopak, dokument předložený v listinné formě zkonvertuje do elektronické podoby a opatří elektronickým podpisem).
 • vystavuje rybářské lístky

 

 

Dokumenty odboru

Datová schránka

Informace pro uživatele
 

Formulář SPSC/2 - Ohlášení ztráty občanského průkazu

Vyplněný a podepsaný formulář ohlášení ztráty občanského průkazu je nutné osobně odevzdat na příslušném pracovišti.
 

Formulář SPSC/3 - Ohlášení ztráty cestovního dokladu

Vyplněné a podepsané ohlášení je nutné osobně odevzdat na příslušném pracovišti.
 

Rybářský lístek

Informace pro rybáře
 
Předchozí
1

Aktuality odboru

29.07.2021

Občanské průkazy od srpna s biometrickými údaji

Od 2. srpna 2021 se začne vydávat nový typ občanského průkazu, který bude obsahovat vysoce zabezpečený bezkontaktní čip, na kterém budou uloženy biometrické údaje. Ztíží se možnost občanský průkaz padělat a zneužívat.
 
10.05.2021

Cestování do Spojeného království

Cestování do Spojeného království pouze s občanským průkazem bude možné do 30. 9. 2021.
 
01.01.2021

Imobilní občané - občanské průkazy

Potřebujete vyřídit občanský průkaz a Váš zdravotní stav Vám nedovolí se dostavit na příslušný úřad k vyřízení nového dokladu?
 
07.01.2019

Ověření podpisů pro imobilní občany

Potřebujete-li zajistit ověření podpisu imobilního občana, je možné domluvit návštěvu pracovníka a ověření podpisu přímo u Vás doma, ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení.
 
Předchozí
1

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.