26.11.2021
Ivana Jadrná

INFORMACE - sňatečné obřady a obřady registrovaného partnerství

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti uzavírání manželství a registrovaného partnerství.

PRŮBĚH OBŘADU A PODMÍNKY KONÁNÍ OBŘADU - od 26. listopadu 2021 (MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN)

Účast na svatbě lze umožnit za následujících podmínek:

- do 30 osob ve vnitřních i vnějších prostorách, bez nutnosti splnění  níže stanovených podmínek;

- od 31 do 100 osob ve vnitřních i vnějších prostorách, osoby účastnící se obřadu prokážou bezinfekčnost:

  • potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dní přede dnem konání svatby
  • potvrzením o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny, musí uplynout nejméně 14 dní

Výjimka platí pro osoby do 18 let věku,  osoby s kontraindikací k očkování a osoby po první dávce očkování, které mohou prokázat bezinfekčnost testem RT-PCR ne starším 72 hodin.

Do počtu osob, které se mohou obřadu účastnit, se počítají i děti. Výše uvedené podmínky se nevztahují na děti mladší 12 let.

Dle bodu 14 písm. b) mimořádného opatření a bodu II./14 písm. b) krizového opatření (publikováno pod č. 435/2021 Sb.) se zakazuje účast na sňatečném obřadu nebo prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:

Osoby účastnící se sňatečného obřadu nejsou povinny nosit stanovený ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a to bez ohledu na počet účastníků stanovený v bodě 1.
Skutečnost, že nošení stanovených ochranných prostředků při obřadech není povinné, neznamená zákaz stanovených ochranných prostředků při těchto příležitostech nosit, naopak jejich nošení lze doporučit.

V případě, kdy se osoby účastnící sňatečného obřadu pohybují po vnitřních prostorách veřejných budov mimo přímou účast na samotném obřadu, mají povinnost stanovený ochranný prostředek nosit.

MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC přijal potřebná hygienická opatření; prostory průběžně dezinfikujeme, stejně tak i stůl a psací potřeby užité při obřadu; v případě zájmu mohou snoubenci a jejich svědci použít vlastní psací potřeby. Je nutné dodržovat hygienu rukou; podání rukou ke gratulaci oddávajícím a matrikářkou nyní dočasně neprobíhá.

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.