15.07.2020

Strategický plán rozvoje sportu statutárního města Liberec 2020 - 2030

Strategický plán rozvoje sportu statutárního města Liberec je dokumentem, který na období 2020 až 2030 definuje prioritní osy, strategické cíle a opatření, jejichž realizací má dojít k rozvoji sportu a sportovní infrastruktury na území města Liberce. Záměrem tohoto plánu je efektivním a transparentním způsobem rozvíjet sport, a to s ohledem na hospodářskou situaci města. 

Strategický plán byl schválen usnesením ZM č. 18/02 ze dne 25.6.2020.

Nastavení cookies