15.10.2021
Jana Langová DiS.

Vzdělávání pracovníků infocenter na liberecké radnici

V úterý 12. října 2021 proběhlo školení pracovníků turistických informačních center Libereckého kraje pod hlavičkou profesního sdružení A. T. I. C. ČR.

Lektorka Barbora Dvořáková z Travelbakers připravila seminář a prezentaci na téma Úvod do interpretace. Pod tímto pojmem účastníci odhalili, že se jedná o vzdělávací aktivitu, která napomáhá při komunikaci s návštěvníky. Interpretace učí jak zaujmout, jak dát předávané informaci hlubší smysl, zároveň ukazuje na souvislosti. 

Na příkladech z praxe byly předvedeny nesprávné i správné podoby INTERPRETACE a na praktických cvičeních odzkoušeny zásady a principy, které je vhodné si osvojit. Účastníci školení mimo jiné  kladně hodnotili možnost výměny zkušeností a získali mnoho podnětů pro své aktivity. Vzájemně si také potvrdili, že  práce v informačních centrech vyžaduje nejenom znalosti odborné, ale je také nesmírně důležité, jakým způsobem se o ně dělí s veřejností a že bez „zaujetí pro věc“ se tato práce vykonávat nedá. 

Poslední školení s osobní účastí pracovníků TIC proběhlo v roce 2019, v loňském roce z důvodu hygienických opatření se setkání nekonalo. 

 

Nastavení cookies