04.04.2014
Karel Horník

Průvodci cestovního ruchu na semináři o historické radnici

Dvacítka průvodců, kteří provází turisty pro Liberci, se ve čtvrtek 3. dubna zúčastnila odborného semináře, kde načerpali detailní informace o historické budově liberecké radnice.

Budova radnice je významnou historickou památkou a cílem mnoha turistů. Obdivují její architekturu i původní prvky interiérů. Ve výkladové části semináře seznámil jeho účastníky se známou i méně známou historií Jaroslav Zeman z Národního památkového ústavu Liberec. Pozorně jej poslouchali průvodci profesionální i dobrovolníci z komunitního střediska Kontakt a pracovníci městského informačního centra.

V rámci následné komentované prohlídky, kterou vedl dlouholetý správce budovy Jaroslav Čech, byli průvodci zavedeni i na místa, která nejsou obvyklým návštěvníkům radnice přístupná. Zároveň jim byly předestřeny plány na revitalizaci Galerie U Rytíře.

„Městské informační centrum Liberec se zapojilo do Českého systému kvality služeb ČR a tento vzdělávací seminář je součástí procesu zkvalitňování našich služeb. Na zlepšování servisu pro klienty pracujeme od ledna a jako jeden z mnoha cílů jsme si vytyčily cizelování výkladu komentovaných prohlídek radnice,” uvedla vedoucí městského informačního centra Pavlína Kuchtová.

Komentované prohlídky radnice budou od letošního 1. května součástí nových prohlídkových okruhů po Liberci. Na jejich zajištění se budou podílet i dobrovolníci z programu Amikus  Komunitního střediska Kontakt Liberec.

 

Text a foto: Pavel Chmelík

Nastavení cookies