11.02.2021

Město Liberec finančně podpořilo obnovu turistického značení

V září loňského roku schválilo zastupitelstvo města na svém osmém zasedání poskytnutí finanční částky ve výši 50 tis. Kč Klubu českých turistů - Liberecká oblast. Peníze byly vynaloženy na obnovu značení a nové proznačení turistický tras. 

"V loňském roce jsme vyznačili nově modrou trasu z Výpřeže do Ostašova a obnovou značení prošlo osm tras vycházejících z Liberce v celkové délce 46 kilometrů. Proběhla údržba tří dřevěných směrovníků, a směrovník u Dvořákova kříže musel být znovu instalován, protože byl vyvrácen – zřejmě v důsledku poškození těžkou lesní technikou. Bylo vyměněno nebo nově instalováno dvacet směrovek a tabulek místního názvu," uvádí předseda Krajské komise značení Libereckého kraje pan Jaromír Růžička. 

A co všechno spočívá v činnostech a úkolech takového značkaře? 

Součástí práce je jednak pravidelná obnova značení, při které značkař prochází přidělený úsek trasy, kontroluje, zda je značení srozumitelné a zda turista může jít spolehlivě po zvolené trase. V případě, že zjistí nějaký nedostatek, tak ho odstraní a při této pravidelné obnově musí každou značku opatřit novým nátěrem. Každá trasa prochází pravidelnou obnovou jednou za tři roky. Z katastru města Liberec vychází celkem 23 značených turistických tras.

"Staráme se dále o řádný stav směrovek. Ty, které jsou poškozené, ať již z důvodu povětrnostních podmínek nebo zapříčiněním vandalů, nahrazujeme novými," doplňuje pan Růžička. 

Kromě této práce provádí specializovaní značkaři péči o směrovníky neboli rozcestníky. Těch je v katastru města Liberec čtyřicet. I ty prochází pravidelnou údržbou, ta probíhá jednou za pět let. "Někde jsou směrovky umístěné přímo na stromech na dřevěných lištách, i ty musí být ošetřovány, natírají se luxolem a kvůli přírůstkům stromů musí být průběžně kontrolovány a povolovány vruty, kterými jsou přišroubovány ke kmeni, protože jinak dochází vlivem tlaku k jejich prasknutí," upřesňuje pan Jaromír Růžička. 

Značkaři řeší i okamžité problémové situace v terénu. Stává se, že dojde ke ztrátě turistického značení. Došlo i k takovým případům, že neznámý škůdce přebarvil asi dvoukilometrový úsek ze žluté na modrou, občas je směrovka ukradena, dokonce na Ještědu byl ukraden celý směrovník. 

Všechny informace o vedení značených tras a umístění směrovníků jsou dávány na vědomí mapám.cz, takže turisté jsou o aktuální situaci v terénu dobře informováni.

 

Nastavení cookies