25.11.2013
Karel Horník

Informační centra se učí využívat sociální sítě

Jak využívat sociální sítě pro vlastní propagaci a jaké jsou další moderní formy marketingu v cestovním ruchu, o tom jednali ve středu 20. listopadu na liberecké radnici pracovníci informačních center z celé České republiky.

Na seminář, který proběhl pod záštitou Asociace turistických a informačních center České republiky a statutárního města Liberec se sjelo přes dvacet účastníků. Zástupce informačních center z Libereckého, Královéhradeckého, Středočeského i Zlínského kraje přivítal vedoucí odboru sportu a cestovního ruchu libereckého magistrátu David Pastva.

První přednáškový blok byl zasvěcen marketingu v cestovním ruchu. Dana Štefáčková z občanského sdružení Českého Švýcarsko připravila praktickou přednášku o tom, jak mohou informační centra využívat jednotlivé marketingové nástroje ve své praxi. Druhý přednáškový blok byl věnován fenoménu mezi sociálními sítěmi - Facebooku. IT specialista Martin Procházka se zaměřil především na možnost propojení webových stránek infocentra s facebookovým profilem a na ukázku základních chyb, které v této kombinaci mohou vzniknout. Účastníci semináře se také dozvěděli, jak správně vést svůj profil, jak jej pro uživatele co nejvíc zatraktivnit a jak využít nové aplikace, které společnost Facebook nabízí.

Poslední teoretický blok s názvem „Příklad dobré praxe“ patřil liberecké zoologické zahradě, za kterou její tiskový mluvčí Ivan Langr ukázal, jak s marketingovými nástroji pracuje tato instituce. Mimo vlastní facebookový profil představil také webové stránky, kampaně, které ZOO Liberec vede směrem k veřejnosti, ale i úplnou novinku - quest.

Tato zábavná turisticko-poznávací hra pak byla završením celého semináře. Účastníci se z centra Liberce přesunuli do oblasti Zlatého kříže, kde na ně čekal Aleš Kočí z Městského střediska ekologické výchovy při ZOO Liberec, který je navedl na start. „I přes velkou nepřízeň počasí se hledačky zúčastnila většina účastníků semináře. Všichni trasu zdárně dokončili a z nalezeného pokladu měli velkou radost. Podle hodnotících dotazníků měl celý seminář, včetně hledačky, velký úspěch,“ uvedla koordinátorka celého dne Pavlína Kuchtová z Městského informačního centra Liberec, která je zároveň členkou rady ATIC za Liberecký kraj.

Facebookový profil MIC Liberec

 

Nastavení cookies