24.03.2022

Vyhlášení Fondu zdraví a prevence 2022

Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 59/2022 dne 24. 2. 2022 schválilo vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML na rok 2022.

Termín pro podání žádostí je stanoven na 31. 3. od 8:00 – 14. 4. 2022 do 14:00 hod.

Pouze v tomto rozmezí je možné vlastní podávání žádosti a žadatelům bude přístupný i příslušný software Grantys. V tomto systému se žádost vyplňuje a odesílá. Dále je pak nutné žádost poslat i dalším způsobem, např. datovou zprávou, e-mailem se zaručeným podpisem nebo v tištěné formě s podpisem, případně razítkem organizace.

Všechny informace a podklady jsou dostupné na samostatné stránce fondu.

 

Nastavení cookies