04.04.2022

Vyhlášení dotačního titulu pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2022

Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 58/2022 dne 24. 2. 2022 schválilo vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o dotaci na rok 2022 na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec.

Neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Liberec je určena pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje, kteří mají platné pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Dotace budou poskytovány na účel stanovený § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb zapsaným v registru.

 

Příjem žádostí je stanoven na termín 4. - 18. 4. 2022 do 17:00.

 

Bližší informace k vyhlášení, včetně formuláře žádosti, jsou zveřejněny na: https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/komunitni-planovani/dokumenty/nova-stranka-3.html 

 

Kontaktní osoba:
Mgr. Adéla Sochůrková, MBA

tel.: 485 244 969 nebo 775 860 399
e-mail: sochurkova.adela@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies