03.03.2021

Vyhlášení dotačního titulu pro poskytovatele sociálních služeb

Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 51/2021 dne 25. 2. 2021 schválilo vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o dotaci na rok 2021 na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec.

Neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Liberec je určena pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje, kteří mají platné pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Dotace budou poskytovány na účel stanovený § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb zapsaným v registru.

 

Příjem žádostí je stanoven na termín 5. - 16. 4. 2021 do 12:00.

 

Bližší informace k vyhlášení, včetně formuláře žádosti, jsou zveřejněny na: https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/komunitni-planovani/dokumenty/nova-stranka-3.html 

 

Kontaktní osoba:
Mgr. Adéla Sochůrková, tel.: 485 244 969 nebo 775 860 399
e-mail: sochurkova.adela@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies