22.02.2017
neschvalovalo se

Zápisy do základních škol - povinná školní docházka


Na školách zřizovaných statutárním městem Liberec byl po dohodě s řediteli základních škol stanoven jednotný termín zápisů k plnění povinné školní docházky 23. dubna 2020.

Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč.

Podrobnější informace k organizaci zápisů naleznete https://zapisyzs.liberec.cz/ (zápisový portál se v současné době aktualizuje)

Údaje o počtech dětí ve spádových obvodech základních škol z minulých let. Zápisy v roce 2017 a zápisy v roce 2018 naleznete  zde 

Nastavení cookies