09.09.2020
Jan Král

Obnovení obřadů vítání občánků

Od září se budou opět konat obřady vítání občánků. Navážeme tam, kde jsme skončili, tzn. že na první zářijové obřady budeme zvát děti narozené v polovině listopadu 2019.

Pozvánky zasíláme poštou na jméno a trvalé bydliště dítěte.

Obřady se budou konat v souladu s mimořádnými hygienickými opatřeními, platnými v době konání akce.

Nastavení cookies