17.06.2020
Karel Horník

Usychající topoly u školy v Barvířské nahradí odolnější duby

Mladé stromy se zazelenají podél cyklostezky už v příštím roce.

Vzrostlé rozeklané topoly, které lemují cyklostezku a přilehlé školní hřiště v ulici Barvířská, brzy nahradí patnáct dubů letních. Důvodem je především zajištění bezpečnosti lidí pohybujících se na cyklostezce a dětí na přilehlých hřištích. Stát by se tak mělo nejpozději do konce května příštího roku.

Topoly, jejichž stáří je zhruba 50 – 60 let, prosychají a často z nich opadávají suché větve na cyklostezku, hřiště u mateřské a základní školy a také do areálu skateparku. Situace se nezlepšila ani přes opakovaný stabilizační a bezpečnostní řez, který proběhl v minulosti. Podobný zásah je vždy náročný, drahý a může snížit délku života stromů.

Topol je rychle rostoucím druhem, jeho dřevo je měkké a křehké. Rány často podléhají hnilobě a v kmeni i silných větvích se pak vytvářejí dutiny. Často se tak mohou odlomit i na první pohled zdravé větve.

Jako náhradní dřevina byl vybrán odolnější dub letní, který je pro tuto lokalitu vhodnější a méně náročný na údržbu. Tento druh s kónickým tvarem koruny by do budoucna neměl ohrozit provoz na cyklostezce ani na hřištích. Mladé stromy budou vysazeny ve stejné linii na místa po odstranění původních, kácení proběhne v období vegetačního klidu. V této době nedojde ani k ohrožení hnízdícího ptactva.
 

 

Nastavení cookies