03.06.2019
Karel Horník

Se začátkem letních prázdnin začínají na školách stavební práce

Na období letních prázdnin připravil odbor majetkové správy mnoho stavebních zakázek, kterými bude zajištěno pro děti a učitele přívětivější prostředí škol a školek i dalších objektů. Bude se měnit také vnější vzhled budov.

 

Na základní škole Na Výběžku projde kompletní opravou fasáda původního objektu školy. Budou opraveny omítky, obnovena izolace a klempířské výrobky, na střechu bude instalováno vyhřívání okapů k zamezení pádu sněhu a ledu, k němuž často docházelo. Nejen že se tedy opraví objekt, ale dojde také ke zvýšení bezpečnosti kolem objektu.

Základní školu Vrchlického čeká, po loňské kompletní rekonstrukci výměníku, poslední etapa modernizace sociálního zázemí. Po provedení prací budou žáci využívat nové toalety, šatny a sprchy u tělocvičny a v zázemí WC a umýváren pro děti v pavilonu družiny.

Vedlejší škola Sokolovská se dočká plánované úpravy vnitřních prostor. Ve druhém nadzemním podlaží vznikne nová přírodopisná učebna, v suterénu budou rekonstruovány dlouho nepoužívané prostory sociálního zázemí a vznikne zde bezbariérové WC. Do budoucna je totiž počítáno s vybudováním výtahu. Žákům budou rozšířeny prostory šaten a dojde k oddělení provozu gymnázia a školy. Úpravami projde i venkovní prostor, bude postavena bezbariérová rampa a na vnitřním dvoře vyroste venkovní učebna.

Na ZŠ Česká jsou již nyní dokončovány práce na výměně okenních výplní.

Velké divadlo F. X. Šaldy projde náročnou modernizací vzduchotechniky a topení. V Naivním divadle budou opraveny prostory sálu a osazeny nové sedačky.

V mateřských školách budou řešeny především běžné opravy. Výjimkami jsou školka v Klášterní ulici, kde budou vyměněna okna, ve školce Stromovka v Machníně probíhá odstraňování následků havárie vody. Mateřská školka Klubíčko se dočká nového vedení kanalizace, které vykazuje značné deformace a nefunguje spolehlivě.

Řada výše uvedených akcí je plánována v období letních prázdnin i déle. Tyto akce však přímo neohrozí chod škol a školek. Všichni uživatelé, kterých se to místně týká, se mohou těšit na nové věci a lepší prostředí.

 

Váš odbor majetkové správy

 

 

Nastavení cookies