29.07.2019

Nové multifunkční hřiště ve Vesci

Pro širší využití sportovního areálu, který provozuje na základě nájemní smlouvy TJ Sokol Doubí z.s. v ulici Mařanova bylo v prostoru vedle fotbalového hřiště navrženo a následně vybudováno odborem majetkové správy nové multifunkční hřiště.

Jedná se o hřiště s umělým propustným povrchem s prioritním využitím pro tenis.

Na hřišti je možné provozovat také basketbal, nohejbal a další sporty. I pro tyto sporty je toto hřiště připraveno včetně lajnování a nezbytných prvků jednotlivých konstrukcí.

Oplocení hrací plochy je z důvodu komfortu využívání a údržby provedeno včetně branky a vjezdové brány z tyčových prvků a v dolní části na výšku 1m je obklad deskami z recyklovaného plastu. Nad nimi je natažena polypropylenová síť vypnutá do ocelových lanek. Celá stavba je bezbariérová.

Stavba multifunkčního hřiště probíhala na přelomu let 2018 a 2019. Staveniště bylo předáno 3.října 2018. V průběhu realizace bohužel došlo ke zhoršení klimatických podmínek natolik, že stavba hřiště musela být na nezbytně nutnou dobu přerušena. Dokončeno a následně předáno bylo celé dílo dne 17.5. 2019.

Realizační firmou pro tuto investiční akci města byla vybrána odborná firma Profil Plus s.r.o., která stavbu provedla řádně a v požadované kvalitě.

Od 24.5. 2019 je hřiště k dispozici zájemcům o sportování denně od 8 hodin a to na základě předchozí dohody s provozovatelem. Kontaktní telefon pro rezervaci hřiště je 732 352 166.

 

Nastavení cookies