01.03.2014
Karel Horník

Změna interního předpisu pro zřizování služebností

Nový interní předpis pro zřizování služebností - platný od 5. 2. 2014

Změna interního předpisu pro zřizování služebností.

Rada města Liberce na své 3. schůzi dne 4. 2. 2014 schválila nový interní předpis pro zřizování služebností.

 

Nastavení cookies