31.01.2014
Karel Horník

Nový interní předpis pro pronájmy, pachty a výpůjčky

Změna interního předpisu pro pronájmy, pachty a výpůjčky

Rada města Liberce na své 2. schůzi usnesením č. 42/2014 schválila nový interní předpis ke stanovení nájemného a pachtovného za užívání pozemků ve vlastnictví města Liberce.Tento interní předpis bude upravovat nájemné, pachtovné, zemědělský pach a výpůjčky pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec. Všechny ceny za pronájmy, pachty, zemědělské pachty a výpůjčky zůstávají neměnné.

 

Nastavení cookies