Oddělení kultury

Bc. Eva Rázková

vedoucí oddělení kultury
Tel.: 48 524 3134
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 9

Oddělení kultury

Sídlo: Historická radnice kancelář č. 9
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec
Telefon: 485 243 134

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc Bartošová Adéla referent oddělení kultury nám. Dr. E. Beneše 1/1 9 48 524 3137
Bc. Matviaková Martina referent oddělení kultury vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení, výučních listů a absolventských diplomů, oceňování dárců krve, zajišťování gratulací jubilantům nám. Dr. E. Beneše 1/1 9a 48 524 3382

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Oddělení kultury

Popis činnosti

A) Samostatná působnost

 1. propaguje město Liberec jako kulturní destinaci;
 2. podílí se na tvorbě a aktualizaci strategického plánu rozvoje kultury.
 3. připravuje akční plán kultury pro daný kalendářní rok;
 4. vytváří a koordinuje koncepci projektů v rámci rozvoje kultury, zjišťuje možnosti čerpání finančních prostředků z dotačních fondů;
 5. vytváří ediční plán realizace reklamy a inzerce v časopisech, vytváří články o kulturním dění ve městě do zvolených periodik;
 6. spolupracuje s regionálními i národními institucemi při rozvoji kultury (Liberecký kraj, Euroregion Nisa) 
 7. plní funkci lokálního garanta Dnů evropského dědictví;
 8. organizuje a realizuje akce pro veřejnost (zejména vánoční a velikonoční trhy, jarmark, apod.), koordinuje a propaguje kulturní akce jiných subjektů, které mají potenciál zvýšit atraktivitu Liberce;
 9. koordinuje akce na náměstí Dr. E. Beneše, vč. akcí externích pořadatelů, připravuje povolení pro pořadatele, vede kalendář akcí na náměstí;
 10. zajišťuje správu a aktivity Malé výstavní síně;
 11. koordinuje grafické práce pro přípravu propagačních materiálů, plakátů a dalších výstupu;
 12. spolupracuje s externími firmami na distribuci a umístnění propagačních materiálů, plakátů a dalších výstupů;
 13. vede a zpracovává veškerou agendu fondu kultury a cestovního ruchu,, včetně konzultace s žadateli o poskytnutí dotací a zpracovává podklady pro jednání rady města, Výboru pro kulturu a cestovní ruch, zastupitelstva města. na základě usnesení zastupitelstva města uzavírá s příslušnými žadateli o dotace z kulturního fondu smlouvy a odpovídá za kontrolu účelně využitých poskytnutých dotací;
 14. podílí se na účasti SML při kulturních akcích Libereckého kraje či jiných pořadatelů
 15. spolupracuje s partnerským městem Žitava v oblasti kultury;
 16. koordinuje přípravu a realizace projektů vzešlých z tzv. otevřeného řízení při kandidatuře SML na EHMK

 

B) Přenesená působnost

Nevykonává

 

Aktuality oddělení

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

Nastavení cookies