16.09.2020
Jan Král

Poplatky 2. pololetí 2020

Upozorňujeme všechny občany, že ke dni 30. září 2020 je termín splatnosti druhé pololetní splátky místních poplatků.


30. září - termín splatnosti místního poplatku za komunální odpad

za 2. pololetí 2020

 

Správce místních poplatků, Odbor ekonomiky Magistrátu města Liberec, upozorňuje všechny občany s trvalým pobytem na území města Liberec, cizince s povoleným pobytem na dobu delší 90 dnů, a všechny fyzické osoby vlastnící na území města byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, že ke dni 30. září 2020 je termín splatnosti druhé pololetní splátky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2020.

 

Souhrnné informace k místnímu poplatku za komunální odpad

Roční sazba poplatku činí 720,- Kč za osobu, tj. 60,- Kč za měsíc.

Pro určení počtu zpoplatňovaných měsíců v případě narození, úmrtí, změny pobytu nebo změny vlastnictví je rozhodný stav na konci měsíce. Skutečnosti ovlivňující výši poplatku je občan nebo jeho zástupce povinen ohlásit správci místních poplatků do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.

 

Další informace k poplatku viz Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na webových stránkách města www.liberec.cz v odkazu Občan - Úřad - Vyhlášky a nařízení. 

Občané mohou nahlásit aktuální registrační údaje a změny ovlivňující jejich poplatkovou povinnost nebo získat informace o stavu svého osobního účtu, v přízemí budovy Nového magistrátu u přepážek č. 22 a 23.

Platby provádějte na účet č. 19–7963850237/0100 pod přiděleným variabilním symbolem bezhotovostním převodem z účtu, prostřednictvím České pošty s. p., hotově nebo platební kartou v pokladně Magistrátu města Liberec v přízemí budovy Nového magistrátu u přepážek č. 5 a 6.

V případě, že provádíte platbu trvalým příkazem, zkontrolujte prosím jeho správnou výši, popř. doplaťte vzniklý rozdíl pod přiděleným variabilním symbolem. Veškeré změny výše platby musí provést majitel účtu, správce místního poplatku není oprávněn zasahovat do trvalého příkazu občana.

Úřední a pokladní doba: pondělí a středa 8 – 17 h, úterý a čtvrtek 8 – 16 h, pátek 8 – 12 h, každá 3. sobota v měsíci 8 – 12 h (Každý poslední pátek v měsíci je magistrát pro veřejnost uzavřen – sanitární den.)

Všeobecné dotazy k místním poplatkům je možno směrovat na e-mail: odpady@magistrat.liberec.cz nebo na telefonní čísla 485 243 (227; 243; 246; 226).

 

Upozornění se netýká poplatníků, kteří již poplatek za celý rok 2020 zaplatili.

 

Nastavení cookies