25.04.2022

Vyhlášení Ekofondu pro rok 2022

V únoru letošního roku Zastupitelstvo města Liberce svým usnesením vyhlásilo dva programy dílčího fondu Ekofondu pro rok 2022.

Celkem je možné úspěšným žadatelům na projekty rozdělit 1.400.000 Kč, z toho 1.050.000 Kč je alokováno v programu Ekologie a zeleň, zbytek v programu Odpady.  V programu Ekologie a zeleň je možné podat maximálně 2 žádosti, v programu Odpady pouze 1 žádost. Celkový počet žádostí v Ekofondu však nesmí překročit dvě!

Minimální výše spolufinancování je 20 % z uznatelných výdajů projektu. Lhůta pro podání žádosti byla stanovena na období 31. 3. – 4. 5. 2022 (do 15.00 hod.) Pouze v tomto rozmezí je možné vlastní podávání žádosti a žadatelům bude přístupný i příslušný software Grantys. V tomto systému se žádost vyplňuje a odesílá. Dále je pak nutné žádost poslat i dalším způsobem, např. datovou zprávou, e-mailem se zaručeným podpisem nebo v tištěné formě s podpisem, případně razítkem organizace.

Všechny informace a podklady jsou dostupné na samostatné stránce fondu.

Nastavení cookies