15.05.2024

Proběhla velká úklidová akce dobrovolníků

Statutární město Liberec opět podporovalo dobrovolníky, kteří se připojili k úklidové akci Ukliďme Liberec.

Akce Ukliďme Liberec se stala tradičně součástí celorepublikové Ukliďme Česko. Událost láká velké množství lidí se zájmem o životní prostředí a ani letošní rok nebyl výjimkou. Úklid města probíhal po celý duben, avšak některé skupiny mají své úklidy naplánovány i v průběhu května.

V rámci města se zapojilo úctyhodných 1 472 lidí, z čehož bylo 1 072 dětí! Dobrovolníci a žáci škol, kterých se zapojilo velké množství, se pohybovali v různých částech města. Množství vysbíraného odpadu bylo o celou tunu nižší než v loňském roce. I přesto účastníci akce vysbírali přibližně 10,5 tuny odpadků. Dominoval především drobný polétavý odpad. Pozitivním zjištěním je, že se nalezlo jen malé množství typických černých skládek s obsahem nábytku, praček apod. Ačkoliv funguje zpětný odběr pneumatik, stále se objevují ve volném prostoru. Letos jich bylo 35 kusů. Zlikvidováno však bylo několik opuštěných ležení od lidí bez domova. Jako každý rok lze mezi velké problémy veřejného prostoru řadit stále vysoké množství nalezených použitých injekčních stříkaček.

Mimo klasického nepořádku v podobě PET lahví, sáčků, textilií, obalů od jídel, plechovek, vlhčených ubrousků nebo skleněných lahví se nacházely i různé zajímavosti: torza koloběžek nebo kol, rozdílné matrace, záchodová mísa, koberce, stan, dětská autosedačka, kandelábr, vana nebo několik kočárků. 

Odvoz a likvidaci odpadu zajišťovali pracovníci Technických služeb města Liberce, p. o. a společnosti FCC Liberec, s. r. o. Odbor ekologie a veřejného prostoru zajišťoval technickou podporu a materiál pro jednotlivé skupiny.

Pokud jste jednotlivec či skupina, škola nebo firma, a chcete uspořádat úklidovou akci, je důležité se obrátit na kontaktní osobu Ing. Michala Vinaře na emailu vinar.michal@magistrat.liberec.cz nebo telefonu 485 243 451, kde lze domluvit další podrobnosti. Pokud o vysbíraném odpadu není informace, může na místě zůstat ležet i několik týdnů, než si ho někdo všimne.

Děkujeme všem zapojeným občanům za pomoc při zlepšování stavu životního prostředí.

 

ROK POČET ZAPOJENÝCH SKUPIN POČET ZAPOJENÝCH LIDÍ MNOŽSTVÍ NASBÍRANÉHO ODPADU POČET PNEUMATIK

2024

40 1 472 10,5 t 41 ks

2023

42 1 882 13 t 45 ks
2022 46 2 400 17 t 50 ks
2021 Akce se nekonala z důvodu pandemie koronaviru Covid-19.
2020 PODZIM 8 100 2 t neevidováno
2019 39 1 500 26 t 150 ks
2018 PODZIM 9 100 6 t neevidováno
2018 JARO 33 900 20 t 60 ks
2017 34 960 43 t 250 ks
2016 28 700 32 t neevidováno
2015 13 500 10 t neevidováno

Jak vypadaly podobné akce v uplynulých letech:

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018 Jaro

Rok 2019

Rok 2020 - Světový úklidový den

Rok 2022

Rok 2023

Nastavení cookies