05.05.2022

Přesadba vzrostlých stromů z ulice Sokolská

Odbor ekologie a veřejného prostoru v současné době zajišťoval přesadbu stromů z ulice Sokolská, kde by měl vzniknout v dohledné době sad JUDr. Karla Jaroše.

Protože se na místo budou vysazovat dle záměru architekta hrušně a jedna jabloň, muselo být několik stávajících stromů přemístěno na jinou lokalitu. Pět stromů (4x lípa a 1x javor) tak našlo nový domov v rekreačním a sportovním areálu Vesec. S ohledem na velikost stromů (obvod kmene až 70 cm) bylo přesazení provedeno speciálním rypadlem společnosti Covenant zahrady a parky s.r.o., které tímto děkujeme za spolupráci. Jedná se o systém čtyř speciálních nezávislých radlic umístěných na nástavbě nákladního automobilu, pomocí kterých je strom doslova vyříznut z terénu a to s maximálním možným balem. Tato technologie je nanejvýš ohleduplná ke kořenovému systému dřeviny (přeříznutí kořenů) a zároveň zachová kompaktní bal ve vzdálenosti až cca 1m od kmene a zajistí tak jeho zdárný růst v nové lokalitě. Jeden ze stromů byl s ohledem na příkrý svah, kam speciální stroj bohužel nedokázal vyjet, přesazen bagrem pana Mládka, kterému tímto též děkujeme za spolupráci. Po provedení přesadby byla stromům arboristou náležitě redukována koruna z důvodu omezení výparu z listové plochy, tato redukce je důvodem, proč se přesadba provádí spíše do extenzivně využívaných ploch, neboť přesadbou například do centra či parku by došlo k dalšímu neúměrnému stresování dřeviny a zvýšila by se tak pravděpodobnost jejího úhynu. Místo nové výsadby bylo vybráno správkyní areálu RASAV.

Nastavení cookies