16.05.2022

Oprava opěrné zídky v Liebiegově městečku

Odbor ekologie a veřejného prostoru nechal opravit plotovou zídku na křižovatce ulic U Domoviny a Energetiků.

Zídka byla na mnoha místech sesunutá a na dalších místech přímo hrozila její havárie. Ve spodní části došlo v minulém roce vlivem větru vyvrácení její části, a to díky stromu, který za ní rostl. Při opravě bylo provedeno i dodatečné odvodnění zídky drenáží, které se v minulosti provádělo pouze obsypáním drobným kamenivem. Tato propustná vrstva po čase ztratila schopnost vodu propouštět, nebo byla nevhodnou terénní úpravou poškozena a přestala tak plnit svou funkce.

Chodník okolo zídky, který musel být z důvodu opravy rozebrán, byl znovu zadlážděn žulovou mozaikou dle manuálu pro veřejné prostory.

Zároveň bylo tímto řešením podpořeno zasakování dešťové vody, a aby se tato nehromadila v konstrukci chodníku nebo v budoucnu neohrozila stabilitu opěrné zdi, byla drenáží odvedena do zeleně.

Do budoucna by měl být upraven i veřejný prostor za zídkou, kde by mohlo vzniknout například komunitní místo, či dětské hřiště, které v lokalitě chybí.

Nastavení cookies