02.09.2022

Vězni pomáhali s čištěním přítoku Pavlovického potoka

Spolupráce s Vazební věznicí Liberec úspěšně pokračuje. Mezi další zajímavou akci, která proběhla za účasti desítky odsouzených, se řadí čištění přítoku Pavlovického potoka, který protéká podél cyklostezky za fotbalovým stadionem.

Zpevněné koryto, které však po velkou část roku bývá vyschlé, bylo za několik let od poslední údržby zaneseno sedimenty a odpadky. Odsouzení koryto o délce 160 m ručně vyčistili, urovnali několik vyvrácených betonových tvárnic, odstranili napadané větve a vysbírali odpadky a stavební suť v blízkém okolí. Svou činností naplnili dva velkokapacitní kontejnery. Akce bude v budoucnu pokračovat dále směrem k ulici Česká tvrz.

Na základě této pomoci bylo koryto schopno pojmout větší množství srážek, které spadly během nedávné ničivé bouře. Proces čištění koryta bude pokračovat i do dalších úseků, stejně tak bude věnována pozornost i dalším drobným vodním tokům, které má město ve své správě. 

Nastavení cookies