11.11.2022

Nové vysazené stromy v centru města

Byla dokončena výsadba stromů v ulici Moskevská, která nahradila původní dřeviny vysazené nevhodným způsobem při rekonstrukci ulice.

Nová výsadba dle návrhu KAM byla provedena tzv. „švédským způsobem“, tedy do strukturálního substrátu, který zajistí stromům dostatečný prokořenitelný prostor a zároveň je na něm možné provést konstrukční souvrství komunikace a plocha okolo stromů je jak pochozí tak i pojízdná.

Při výsadbě bylo důsledně dbáno na ochranu inženýrských sítí, stromy jsou od nich odděleny protikořenovou bariérou, která zajistí, že případná výměna nebo havárie by jim neměla ublížit a zároveň stromy a jejich kořeny nebudou omezovat sítě.

Dále došlo k osazení mobiliáře, tedy stojanů na kola a dvou atypických dřevěných lavic. V letních měsících na místě přibydou ještě liberecké červené stolky a židle. V neposlední řadě místa mezi jednotlivými dřevinami zaplnila i výsadba trvalek.

Věříme, že návštěvníci se budou chovat ukázněně a nebudou okolí stromů plnit desítkami nedopalků, tak jako činili v prvních dnech a využijí nainstalovaný odpadkový koš.

Nastavení cookies