24.10.2022

Nová výsadba dřevin a květin v parku Petra Bezruče

V roce 2021 nechal odbor ekologie a veřejného prostoru v rámci pěstebních opatření v parku Petra Bezruče v Lidových sadech ošetřit 128 ks dřevin. Některé dřeviny po zhodnocení jejich stavu dendrologem musely být pokáceny.

V současné době v tomto parku dochází k výsadbě dřevin nových. Součástí obnovy parku je i obnova trvalkových záhonů. V neposlední řadě jsou do travnatých ploch strojově vpraveny i cibuloviny, které zde na jaře vytvoří pod klenbou stromů přírodě blízká společenstva narcisů, modřenců a ladoněk, které by se zde časem měly samy přirozeně rozšiřovat do okolí.

Techniku přístrojového sázení cibulovin si odbor ekologie a veřejného prostoru vyzkoušel již v roce 2016, kdy byl po městě Liberci touto technikou vysazen první půl kilometru dlouhý pás cibulovin. Na podzim roku 2017 se povedlo opět strojově vysadit další kilometr těchto poslů jara. Některé výsadby kvetou bez problémů až do dnešních dnů, někde již došlo k výpadkům, ať to je poškozením různými výkopovými pracemi, či přirozeným úbytkem cibulí na daném místě. Níže přikládáme odkazy na články, co jsme o přístrojovém sázení cibulovin psali v předchozích letech.

Výsadby v roce 2018.

Výsadby v roce 2017.

Nastavení cookies