11.08.2021

Nerušit, kveteme!

Již se stalo pravidlem, že Vás informujeme co nám právě ve městě kvete.

Odbor ekologie a veřejného prostoru se neustále snaží navyšovat podíl kvetoucích rostlin ve městě, ať to jsou časně z jara cibuloviny, které dopřejí první obživu po zimě vysíleným včelkám. Či se jedná o trvalky, letničky v truhlících či rozkvetlé růže. Záhony jsou koncipovány tak, aby kontinuálně kvetly od jara až do podzimu a dělaly tak lidem i opylovačům radost po několik měsíců v roce.

V loňském roce tak byl nově osázen prostor za divadlem F. X. Šaldy, kde si nyní můžete vychutnat paletu barev, když přecházíte z ul. Sokolská směrem k zastávce "Snídaně obrů" od Davida Černého. Dalším koktejlem barev Vás může překvapit kruhový objezd pod Perštýnem, který se podařilo realizovat na základě hlasování Vás občanů v rámci participativního rozpočtu. Nedaleko u terminálu MHD se povedlo vysázet další zajímavé rostlinky na ostrůvky, které musí minout každý cestující v autobusu, který jede směr Rochlice, Vesec nebo Doubí. Nově rozkvetl také park Na Rybníčku, kde byly v loňském roce vysazeny traviny spolu s trvalkami a cibulovinami. V ulici Husova byly také loni osazeny dva silniční ostrůvky nenáročnými rostlinkami, které zvládnou jak případné sucho, tak i zasolení. Již druhým rokem také kvete trvalkové rabato podél ulice Jablonecká, které se již pěkně zapojilo. Lidé, ale i např. motýli ocení již stálici mezi libereckými záhony, a to pestrobarevný trvalkový záhon v ulici Zámečnická. 

A tak bychom mohli pokračovat dál, proto radíme, choďte po městě s očima otevřenýma a všímejte si křehké krásy květů.

Město rozkvetlo také na jaře nebo v červnu.

Nastavení cookies