19.08.2022

Liberec hledá vánoční strom

K době adventu nepochybně patří vánoční strom, který každoročně zdobí prostor před libereckou radnicí a dotváří tu pravou sváteční atmosféru.

Liberec ten svůj vánoční strom nejčastěji získává od občanů města, kteří se rozhodnou nejčastěji smrk, douglasku nebo jedli, rostoucí na svém pozemku, poskytnout k dalšímu využití. Po ozdobení se pak majitelé mohou nejen svým přátelům pochlubit, že původně malý stromek, který třeba před lety sami zasadili, je nyní na čas hrdou dominantou města.

Pro to, aby se i váš strom mohl stát libereckým vánočním, je ale nutné splnit několik podmínek:

  • strom musí mít vydané platné rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, které vydává na základě žádosti vlastníka stromu, po posouzení všech kritérií, orgán ochrany přírody, tedy odbor životního prostředí magistrátu města Liberce (nikoliv odbor ekologie a veřejného prostoru)
  • strom musí být dobře dostupný pro nezbytnou techniku. Vše je dost náročné na manipulační prostor, jelikož ke kácení a převozu je nutné do blízkosti stromu přistavit autojeřáb a dále nákladní vůz s návěsem pro naložení a uchycení stromu pro transport. Strom se nemůže „jen“ pokácet, naopak při řezání musí být zajištěn proti pádu, aby se nepolámaly větve a nevznikla nějaká škoda na okolním majetku. Následně se strom opatrně pokládá na návěs se speciálním podstavcem, sváže se sítí a zajistí kurty a převáží se za doprovodu policie na místo určení
  • strom musí být hustě zavětvený, musí mít dostatek jehličí a musí mít pravidelnou, symetrickou korunu bez mezer. Samozřejmě, strom je živý organismus reagující na své okolí a podmínky růstu, není to vysoustružený produkt, tudíž nějaká nedokonalost k tomuto také patří, ale cílem je, aby takových „chyb“ bylo co nejméně
  • strom nesmí být v oblasti, kde jsou úzké uličky s prudkými a ostrými zatáčkami. V kombinaci se zaparkovanými vozidly je to neřešitelná situace a potřebná technika se se stromem prostě vytočí a nevyjede. I svázaný strom má na šířku třeba 5-6 metrů. Navíc kácí se v druhé polovině listopadu, takže i případný sníh nebo námraza může převoz komplikovat, zejména v kopcovitém terénu
  • strom musí pocházet z města Liberce
  • mezi stromem a prostorem pro nakládku nesmí ideálně být nadzemní sítě, vedení, jelikož hrozí poškození nebo strom z toho důvodu ani není možné pokácet

Pokud Váš strom všechna tato kritéria splňuje a současně uvažujete o poskytnutí stromu městu, prosím, obraťte se nejlépe e-mailem s fotografií stromu na odbor ekologie a veřejného prostoru (vasina.leos@magistrat.liberec.cz). Ve spolupráci s dobrovolnými hasiči bude pro majitele stromu zajištěno jeho bezplatné pokácení, s ohledem na okolní zástavbu často ve ztížených podmínkách, kdy například jinak nutné postupné kácení je pro vlastníka poměrně drahé. Poté, až strom na náměstí doslouží, se nabízejí dvě varianty, buď se kmen rozřeže na špalky a odveze zpět majiteli nebo se z kmene vyrobí dřevěná lavice, která se umístí do městských lesů s dovětkem, že posezení bylo vyrobeno z vánočního stromu.

Nastavení cookies