30.03.2020

Jarní úklid 2020

Statutární město Liberec připravilo pro občany města tradiční "Jarní úklid" velkoobjemového odpadu, odpadu z údržby zeleně a mobilního svozu nebezpečných odpadů a velkých elektrospotřebičů.

AKTUALIZACE 18.3.2020: Harmonogram Jarního úklidu bude uskutečněn, žádáme však obyvatele, aby svůj objemný odpad nedávali ke kontejnerům a netvořili tak černé skládky, zároveň, aby se u kontejnerů neshromažďovali ve větším počtu lidí. V současnosti je také do odvolání uzavřen sběrný dvůr v Ampérově ulici a sběrné místo v ulici Dr. Milady Horákové. Děkujeme za pochopení.

Jarní úklid bude zahájen v pondělí 30.3.2020 a potrvá až do 19.6.2020. Po tuto dobu bude napříč městem ve vybraných lokalitách umístěno na 120 kusů velkokapacitních kontejnerů určených pro objemný odpad, který do klasických odpadových nádob nepatří, a dále velké kontejnery s obsluhou pro odpad z údržby zeleně. Do jednotlivých městských částí zajede také mobilní svoz nebezpečných odpadů nebo velkých elektrospotřebičů. 

Mezi objemné odpady patří zejména kusy nábytku, koberce, lina, sanitární keramika ad.

Mezi odpady z údržby zeleně budou vybírány větve, listí, tráva, odřezky, zemina z truhlíků ad.

Mezi nebezpečné odpady patří oleje a tuky, barvy, lepidla, kyseliny, hydroxidy, léky, pesticidy, baterie, zářivky ad.

Mezi velké elektrospotřebiče patří televize, lednice, pračky, myčky, mrazáky ad.

Kontejnery neslouží pro odkládání stavebního odpadu nebo odpadu vzniklých z podnikatelské činnosti!

V rámci mobilního svozu nebezpečných odpadů bude možné obsluze vozu odevzdávat také jedlý olej a tuky z domácností. Jedná se o odpady, které při uložení do nádob na běžný domovní odpad, nebo po vylití do odpadního potrubí, mohou ohrozit životní prostředí nebo způsobit problémy v potrubí a ČOV. Oleje a tuky je nutné odevzdávat v dobře uzavřených PET lahvích.

Žádáme obyvatele, aby při naplnění kontejnerů nepřidávali další odpad mimo kontejnery. Tímto činem se lze dopustit nejen poškození životního prostředí v místě, ve kterém žijeme, ale především je možné takovéto jednání pokutovat. Každý obyvatel města, který má řádně zaplacen poplatek za tvorbu odpadu, může využít služeb sběrného dvora FCC Liberec v průmyslové zóně v Ampérově ulici nebo sběrného místa Kovošrotu v ulici Dr. Milady Horákové.  

Stejně tak do kontejnerů nepatří pneumatiky! Nepatří ani do lesa. Odevzdat je můžete zdarma na některém z mnoha sběrných míst.

Harmonogram jarního úklidu pro objemný odpad a mapová vrstva na mapovém serveru Marushka.

Harmonogram jarního úklidu pro zeleň a mapová vrstva na mapovém serveru Marushka.

Harmonogram jarního svozu nebezpečného odpadu a mapová vrstva na mapovém serveru Marushka. 

Harmonogram jarního svozu vysloužilých elektrospotřebičů a mapová vrstva na mapovém serveru Marushka.

Nastavení cookies