20.08.2021

Historický portál již zdobí i bývalý nápis

Pokud někdy půjdete Masarykovou ulicí směrem k Labutímu jezírku, všimněte si, že na bývalém vstupu do ZOO je již instalován starý nápis, který připomíná, kudy se do zoologické zahrady začátkem dvacátého století vstupovalo.

Protože do gesce odboru ekologie a veřejného prostoru spadají kromě jiného i obnovy plastik, památníků a jiných sochařských či drobných architektonicky hodnotných děl, bylo v roce 2020 rozhodnuto, že dojde také k opravě tohoto bývalého vstupu do ZOO, který byl v havarijním stavu. Jedná se o mimořádnou ukázku tehdejší drobné funkční architektury dotvářející charakter promenádní Masarykovy ulice, která patří k nejhodnotnějším částem městské památkové zóny. S ohledem na historickou hodnotu portálu tak provedl samotnou opravu restaurátor.

Ve druhé etapě, a to i díky kladným ohlasům od občanů města Liberce, odbor EP v letošním roce přistoupil i k instalaci původního německého nápisu, který se na portálu nejstarší zoologické zahrady v ČR nacházel. Nápis vytvořila společnost Ještědský bronz, s.r.o. a na samotnou instalaci opět dohlížel restaurátor.

Co se týká samotné historie zoologické zahrady v Liberci, počátky ZOO (původně zoo koutku) založené ornitologickým spolkem a postavené v libereckých Lidových sadech jsou datovány okolo roku 1904. Zoo koutek se později rozrostl o další ptačinec a výběhy se srnčí zvěří. Vstupní portál byl postaven v průběhu funkčního období ředitele Ericha Sluwy, zakladatele liberecké ZOO. 

Mnoho lidí také po restaurování komentovalo tristní stav vedlejšího stánku se zeleninou. Jsme si toho vědomi, ale tento stánek není v majetku statutárního města Liberce. Nicméně město i přesto vstoupí v jednání s majitelem, zda by se nedala i tato stavba trochu zkulturnit už např. jen tím, že se odstraní zbytečný reklamní smog.

Nastavení cookies