06.09.2023

Dětský odpadový den

Ve středu 13. 9. 2023 proběhne v parku nad Tržním náměstím u Budyšínské ulice tradiční Dětský odpadový den, který se na tomto místě bude konat již posedmé..

Na celé akci budou opět spolupracovat organizace, které se pohybují v odpadovém hospodářství, jako jsou např. společnost Elektrowin a.s, Asekol a.s a EKO-KOM a.s. Dále společnost Dimatex CS spol. s r.o., která ve Stráži nad Nisou zpracovává nepotřebný textil.

Formou her a různých kvízů se příchozím dětem i dospělým u jednotlivých stánků vysvětlí, proč je důležité odpad třídit, jak se s vytříděným odpadem dále nakládá a co z něho lze znovu vyrobit. Pro děti bude připravena celá řada her a soutěží, ze kterých si budou moci odnést nějakou tu drobnost domů. Stejně tak budou připraveny zábavné atrakce, kterým vévodí nafukovací atrakce. Tak jako v loňském roce se děti budou moci svézt v popelářském autíčku, na koloběžkách nebo ve speciálních popelářských formulích. 

Jak vypadaly předchozí ročníky?

Ročník 2022

Ročník 2021

Ročník 2020

Ročník 2019

Ročník 2018

Ročník 2017

Nastavení cookies