25.07.2017
Ondřej Vyskočil

Pasport Hřišť v aplikaci Marushka

Ve spolupráci s odborem ekologie a veřejného prostoru bylo vytvořeno nové mapové téma věnující se dětským hřištím, sportovním a dalším zájmovým plochám.

 

Téma Pasport Hřišť je standartně zařazeno v rámci mapového portálu a najdete v něm dětská hřišťě, sportovní plochy, cvičiště pro psy nebo plochy s fitness a workout prvky.  Informace o dané ploše, její vybavení herními prvky a ostatním mobiliářem, včetně ilustračních fotografií, získáte jednoduše po kliknutí na příslušnou ikonu. 

Mapová vrstva bude průběžně aktualizována v souvislosti s postupnou obnovou stávajících nebo budováním nových hřišť.

Nastavení cookies