18.12.2017
Ondřej Vyskočil

Nové téma Ochrana přírody

Ve spolupráci s odborem životního prostředí bylo vytvořeno v rámci aplikace Marushka téma "Ochrana přírody".

 

Téma je standartně zařazeno v rámci mapového portálu a získáte z něho přehledné informace například o památných stromech, územním systému ekologické stability nebo o významných krajinných prvcích. Podrobnější informace získáte poklepáním na prvek při zapnutém info tlačítku /images/gis/i.jpg.        V případě památných stromů stačí pro info kliknout na ikonu "stromu".

Nastavení cookies