28.05.2021
Mgr. Zdeněk Legner

Obnova nemovité kulturní památky nebo objektu v památkově plošně chráněných územích

1. Identifikační kód

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Obnova nemovité kulturní památky nebo objektu v památkově plošně chráněných územích

4. Základní informace k životní situaci

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky nebo objektu v památkově plošně chráněných územích* provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu objektu nebo jeho prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko správního orgánu státní památkové péče.
*Památkově plošně chráněná území ve správním obvodu Liberce:
 • Městská památková zóna Liberec,
 • Městská památková zóna Český Dub,
 • Městská památková zóna Jablonné v Podještědí,
 • Městská památková zóna Hodkovice nad Mohelkou,
 • Městská památková zóna Hrádek nad Nisou,
 • Vesnická památková zóna Kryštofovo Údolí,
 • Krajinná památková zóna Lembersko,
 • Ochranné pásmo nemovité kulturní památky Grabštejn.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Kulturní památka: vlastník nebo jeho oprávněný zástupce na základě předložené plné moci,
 • Nemovitost, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkově plošně chráněných územích: vlastník (správce, uživatel) nebo jeho oprávněný zástupce na základě předložené plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Projednání záměru, rozsahu potřebných dokladů a dalšího postupu při osobní návštěvě u správního orgánu památkové péče.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení památkové péče, budova nového magistrátu, Nám. Dr. E. Beneše 183/22, Liberec 3. patro, kancelář č. 331.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • u kulturních památek 2x projekt s výkresovou částí a technickou zprávou, u jednoduchých obnov nákres s popisem zamýšleného stavu objektu, včetně použitého materiálu, způsobu a technologie provedení, barevnosti a uvedením zpracovatele a data zpracování,
 • fotodokumentace stavu před zamýšlenou obnovou,
 • plná moc s přesným uvedením rozsahu zmocnění od vlastníka nebo vlastníků, jsou-li zastupováni, případně doklad o právní subjektivitě zmocněnce, není-li fyzickou osobou.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář "Žádost o  vydání závazného stanoviska" je ke stažení zde a nebo je možné si ho vyzvednout přímo na Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, oddělení památkové péče.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žádné.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduchých případech rozhodne správní orgán bezodkladně. V ostatních případech rozhodne do 60ti dnů od zahájení řízení, tj. podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci vydává písemné vyjádření.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost lze podat i elektronicky buď s elektronickým podpisem, nebo do datové schránky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Pravidla správního řízení upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění doplňujících předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řáduje obsah závazného stanoviska závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních právních předpisů (stavebního zákona), odvolání proti obsahu závazného lze uplatnit ve stavebním řízení.
 • Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, oddělení památkové péče.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Provádění obnovy nemovité kulturní památky nebo stavební zásah v plošně chráněném památkovém území bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo nedodržení podmínky určené v tomto závazném stanovisku je přestupkem, za který lze dle § 35 a 39 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů uložit pokutu do 2 000 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení památkové péče

Kontaktní osoba

Ing. Jaroslav Badalec

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22.1.2020

Popis byl naposledy aktualizován

22.1.2020

Datum konce platnosti popisu

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Nastavení cookies