02.09.2020
Karel Horník

Umístění předzahrádky, výkladu zboží, prodejního stánku

1. Identifikační kód
2. Pojmenování (název) životní situace
Umístění předzahrádky, výkladu zboží, prodejního stánku (pevný, přenosný, mobilní)

3. Základní informace k životní situaci
O povolení stánkového prodeje, výkladu zboží a předzahrádky je nutno požádat v případě, že chcete uskutečňovat prodej na místech k tomu určených (tržní řád) mimo provozovnu.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatel – právnická osoba, fyzická osoba oprávněná k podnikání

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Vyplnit žádost o umístění předzahrádky, výkladu zboží nebo stánku. Vypsat parcelní číslo, katastrální území, ulici a výměru, na které je umístění požadováno. Dále přílohou musí být:
- situační nákres z katastrální mapy - umístění stánku, předzahrádky a výkladu zboží
- nákres či foto stánku, předzahrádky nebo výkladu zboží
- kopie živnostenského listu, výpisu z obch. rejstříku odkup pozemku, přiložit
- závazné stanovisko odboru životního prostředí (platí v případě stánků a předzahrádek, pokud budou umístěny v prostoru městské památkové zóny po dobu nad 30 kalendářních dnů)
Podat na podatelně statutárního města Liberce.

6. Na které instituci životní situaci řešit
Statutární město Liberec – odbor majetkové správy – oddělení majetkové evidence a dispozic.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Statutární město Liberec, Jablonecká 41(tzv. Liebiegova vila) – odbor majetkové správy – oddělení majetkové evidence a dispozic

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
K podání žádosti nejsou nutné žádné doklady.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopis žádosti je k dispozici na internetových stránkách Prodejní stánky, předzahrádky a výklad zboží - Statutární město Liberec; na podatelně statutárního města Liberec a je k dispozici i u referentů na oddělení majetkové evidence a dispozic.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Za vyřízení prvotní žádosti a jejího posouzení se neplatí žádný poplatek
V případě, že bude stánek, výklad zboží a předzahrádka umístěna na komunikaci se platí poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a dle délky záboru
1. - 10. den činí 100,- Kč
11. den – max. půl roku činí 500,- Kč
více jak půl roku činí 1.000,-Kč
Po skončení užívání se vyměřuje místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky č.8/2011

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Ke každé žádosti se přistupuje individuálně, odvíjí se od konkrétní situace – nutnost získání potřebných písemných stanovisek (dopravní inspektorát, památková péče, PČR atd.).

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Odbor dopravy, oddělení silniční a dopravní v případě užívání komunikace
Odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek k vypočítání poplatků za užívání

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Žádost je možné podat datovou schránkou - 7c6by6u

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákona č. 128/2000 sb., o obcích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích

16. Jaké jsou související předpisy
Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 8/2011
Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2013
Směrnice rady č. 9RM

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Porada vedení

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Dle občanského zákoníku, zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar
Oddělení majetkové evidence a dispozic - MSMA
Kontaktní osoba
Jindra Seilerová
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
Popis byl naposledy aktualizován
Datum konce platnosti popisu
konec platnosti podpisu není stanoven

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.