30.04.2020
Jan Král

Magistrát upravil úřední hodiny. Před návštěvou je nutné se předem telefonicky objednat

V souladu s mimořádným opatřením upravil Magistrát města Liberec úřední hodiny a provoz pracovišť úřadu.

Před návštěvou úřadu je nutné se předem telefonicky objednat na níže uvedených kontaktech.
Bude umožněno vyřizování pouze neodkladných úředních záležitostí.
Magistrát nadále upřednostňuje písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem.

Úřední doba pro klienty a příjem písemností na podatelně MML, telefonický a písemný kontakt s klienty:

Provoz přepážkových pracovišť

Pracovní den Úřední doba
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 16.00
Středa 8.00 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 16.00
Pátek 8.00 - 12.00*
Sobota 8.00 - 12.00 viz upozornění níže


Sobotní provoz přepážkových pracovišť připadá na třetí sobotu v měsíci (nepřipadne-li na ni nebo předchozí den státní svátek), a to v čase od 8.00 – 12.00 hodin pro předem objednané klienty.

  • V provozu jsou přepážky všech agend včetně pokladny. Mimo provoz zůstávají jen přepážky správy poplatku za odpady a psy. Poplatek je možné uhradit až do 30. června.
  • *Každý poslední pátek v měsíci je tzv. sanitární den, kdy jsou všechny objekty magistrátu pro veřejnost uzavřeny.
  • V provozu jsou také přepážková pracoviště oddělení registru vozidel v budově Uranu. Probíhají zápisy změn vlastníků vozidel a další záznamy v celostátním registru. Zápis lze uskutečnit pouze po předchozí telefonické domluvě na tel. 485 243 853. Více - podrobnosti a podmínky vstupu do budovy.
  • U vyvolávacího systému v Novém magistrátu je zřízena provizorní zasedací místnost pro potřeby stavebního úřadu a odboru životního prostředí.
  • Pro větší bezpečnost probíhá u vchodu do budov magistrátu ověřovací zdravotní test, spočívající ve změření teploty klienta bezdotykovým teploměrem.
  • Hygienická přestávka v čase 12:00 – 13:00 hodin.

Provoz nepřepážkových pracovišť

Pracovní den Úřední doba pro klienty na kontaktních místech odborů
Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Pracovní den Úřední doba pro úřední jednání (vypsaná jednání pozvaní klienti)
Úterý 8.00 - 16.00 hodin
Čtvrtek 8.00 - 16.00 hodin
Pátek 8.00 – 12.00 hodin

 

 

  • Veškerá podání Magistrátu města Liberec lze činit dálkově, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. 
  • Písemnosti, u nichž není vyžadováno potvrzení o převzetí, je možné podávat v provizorní podatelně ve vchodu do historické budovy radnice, kde je umístěna schránka, do které mohou žadatelé vhodit dokument. Pokud někdo potřebuje potvrzení, musí dokument doručit buď prostřednictvím elektronické podatelny, datové schránky nebo skrze poskytovatele poštovních služeb. 
  • Telefonický a e-mailový kontakt s Magistrátem města Liberec zůstává zachován (veškeré kontakty jsou uvedeny níže nebo na stránce Kontakty).
  • Přístup veřejnosti do ostatních úředních budov je možný pouze v nejnutnějších případech a v přísně regulovaném režimu, pouze po předchozí telefonické dohodě, včetně nutnosti prokázat totožnost.

Pro obecné dotazy využijte e-mail:

info@magistrat.liberec.cz

Elektronická podatelna úřadu:

posta@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies