30.08.2022

Liberec odevzdal přihlášku do 1. kola EHMK 2028!

Liberec dnes na ministerstvu kultury odevzdal svou přihlášku do 1. kola soutěže o Evropské hlavní město kultury 2028 (dále jen EHMK 2028). Celkem 20 výtisků šedesátistránkové knihy – tzv. bidbooku – na ministerstvo osobně přivezli primátor Jaroslav Zámečník, jeho náměstek pro kulturu a školství Ivan Langr a manažerka projektu a výkonná šéfka týmu Liberec2028 Markéta Sabáčková.

„Pro statutární město Liberec je to historická chvíle a také zcela mimořádná a neopakovatelná šance na rozvoj celého libereckého regionu v mnoha kreativních oblastech. Věříme, že uspějeme a v roce 2023 v podobném termínu odevzdáme na ministerstvo přihlášku i pro druhé, finálové kolo soutěže. Děkuji všem, kdo se do práce na přihlášce zapojil,“ komentoval primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Přihlášku tvořil tým Liberec2028 od loňského listopadu, do pracovních skupin se zapojilo více než 70 lidí, a to průřezově z institucí i spolků, z formálních organizací i dobrovolných seskupení vč. kolegů z Německa a Polska. Vedle pracovních skupin v projektu pracovaly i devítičlenná umělecká rada a 17členný řídicí výbor, také tucet ambasadorů projektu. Vlastní přihlášku nakonec na základě schválené koncepce připravil užší tým sedmi lidí a čtyř překladatelů do anglického jazyka. Dle regulí soutěže se musel bidbook rozsahem vejít do 60 tiskových stran v češtině a stejném počtu stran v angličtině a je vlastně souborem odpovědí na dotazy předepsané Evropskou komisí.

„Naše přihláška nejenže odpovídá na jasně dané otázky týkající se například rozpočtu města na kulturu nebo propojení kandidatury Liberce s jeho kulturní strategií, ale především zrcadlí Liberec a okolní region. Autentické nálady, názory a přání stovek lidí, se kterými jsme vedli rozhovory, kriticky diskutovali nad současností a budoucností Liberce, nebo si četli jejich každé přání, co by mělo být (i nebýt) v našem městě v roce 2028. To vše je otištěno v oněch 60 stranách, které zveřejníme v polovině října,“ vysvětlila Markéta Sabáčková.

Tříčlenný přepravní tým přitom pečlivě plánoval i způsob, jak přihlášku na ministerstvo kultury doručit. Část nákladu nakonec vezl primátor Zámečník na své motorce (pro zjednodušení skupina A), druhou pak dvojice Sabáčková – Langr po železnici přes Turnov (skupina B). Jak se dalo předpokládat, primátor Zámečník byl na motocyklu na místě o několik desítek minut dříve než vlak po dvouapůlhodinové jízdě.

„Chtěli jsme tím znovu poukázat na absurdnost situace, jak veřejná a ekologicky přívětivá doprava pokulhává za tou silniční. Protože udržitelnost mnoha společenských oblastí je alfou i omegou naší přihlášky. Dneškem se uzavřela první část už čtyřleté práce na projektu Liberec2028. Nápad se totiž zrodil v květnu 2018 v hlavách dvou lidí a bylo nutné ho obhájit a prosadit. Chtělo to čas a vytrvalost. A především velké množství nadšenců, kteří nám s tím pomohou. Protože to je projekt, který vzniká odspoda, ze zájmu veřejnosti, to je na něm to nejcennější,“ uvedl náměstek primátora Ivan Langr.

Město Liberec záměr kandidovat na EHMK 2028 oficiálně vyhlásilo 30. listopadu 2020, v červnu 2021 proces kandidatury zpečetilo i zastupitelstvo města, které souběžně schválilo i strategii rozvoje kultury na léta 2022 – 2029. Tvorba přihlášky nakonec přišla na cca 2 milióny korun, 600 tisíc Liberec získal z dotace ministerstva kultury. Stejně důležitou fází jako tvorba textu je ovšem i prezentace přihlášky před 12 člennou mezinárodní komisí. Ta se uskuteční v termínu mezi 12. až 14. říjnem, kdy se také všechna kandidátská města dozvědí neoficiální verdikt, kdo se probojuje do druhého, finálového kola.

Nastavení cookies