15.09.2022

Kdo získá ocenění Křesadlo pro dobrovolníky Libereckého kraje?

Oceňování dobrovolníků Libereckého kraje již má svou tradici. I pro letošní rok společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., člen skupiny Severočeská voda, ve spolupráci s Komunitním střediskem KONTAKT Liberec p.o. připravuje slavnostní večer oceňování šesti dobrovolníků Libereckého kraje.

Máte-li ve svém okolí někoho, kdo dobrovolně věnuje svůj čas a energii veřejně prospěšné činnosti, přihlaste jej na ocenění ceny Křesadlo. Právě v těchto dnech máte možnost nominovat dobrovolníky ze svého okolí, kteří si za své skutky zaslouží ocenění Křesadlo.

V úterý 6. prosince 2022 v Kulturním centru Vratislavice 101010 se uskuteční v pořadí již 11. slavnostní večer předávání ocenění. Šesti dobrovolníkům Libereckého kraje bude uděleno KŘESADLO, které je symbolem vykřesané jiskřičky lidství. 

Komunitní středisko KONTAKT Liberec p.o. ve spolupráci se společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. již zahájily přípravné práce na organizaci jedenáctého ročníku znovuobnovené tradice předávání ocenění KŘESADLO. Akce, na které se každoročně scházejí lidé, kterým není lhostejné jejich okolí a dobrovolně a nezištně věnují svůj čas pro pomoc druhým.

Od dnešního dne do 7. října 2022 je možné nominovat dobrovolníky.

Vaše nominace prosím zašlete na e-mailovou adresu dobrovolnik@ksk.liberec.cz nebo písemně na Komunitní středisko KONTAKT Liberec p.o., Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, nejpozději do 7. 10. 2022. Formulář pro nominaci Vašeho dobrovolníka a další doplňující informace naleznete na webových stránkách www.ksk-liberec.cz.

Nastavení cookies