19.07.2012
Karel Horník

Číslo: 3/2012, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry

Počátek účinnosti: 1.7.2012

 


č. 3/2012
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,
o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry


Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na svém zasedání dne 28.6.2012 vydat na základě § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Základní ustanovení
Činností, jež by mohla narušit veřejný pořádek, je provozování loterie nebo jiné podobné hry pomocí technických zařízení, které bylo povoleno na základě zákona č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZL“).

Čl. 2
Účel vyhlášky
Účelem vyhlášky je zajištění veřejného pořádku a ochrana bezpečnosti, zdraví a majetku v zájmu obce a občanů.

Čl. 3
Určení míst
Provozování sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 ZL je možné pouze na veřejně přístupných místech uvedených v příloze k této obecně závazné vyhlášce.


Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, ve znění zahrnujícím změny provedené obecně závaznými vyhláškami č. 2/2010, č. 4/2010, č. 6/2011, č. 9/2011 a č. 1/2012.

Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška, z důvodu ochrany před negativními vlivy, vyplývajícími z hraní sázkových her, loterií a jiných podobných her, nabývá účinnosti dnem 1. července 2012.

 

Bc. Jiří Šolc, v. r.

Bc. Martina Rosenbergová, v. r.

náměstek primátorky

primátorka města

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.