01.01.2010
Main Administrator

Číslo: 2009/05, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Počátek účinnosti: 1.1.2010

č.  5/2009

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec,

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne 26. 11. 2009 usneslo vydat na základě § 12 a § 16a odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., o  dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

 

            Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.

 

 

Čl. 2

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

 

 

 

Ing. František Hruša v.r. 

Ing. Jiří Kittner v.r. 

 náměstek primátora města Liberce

primátor města Liberce

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.